Лидера Трейдинг предлага гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване за
цялото козметично оборудване, което предлага по каталог. Също
така поддържа части и аксесоари на цялата номенклатура. За повече информация за гаранционните условия можете да видите в общите търговски условия на сайта.